COPD en fysio-/oefentherapie

Sinds 2019 wordt fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met COPD GOLD 2, 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daarop volgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken, gemaximeerd.
LET OP: Het eigen risico is van toepassing op de fysiotherapie en de oefentherapie in de basisverzekering!
LET OP: CZ hanteert een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor COPD inkopen bij Chronisch ZorgNet (CZN) aangesloten fysiotherapeuten. Gaat u naar een niet bij CZN aangesloten therapeut dan kan de vergoeding van de behandeling afwijken. Kijk in uw polisvoorwaarden!

Maximering van het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie
Op hoeveel behandelingen u maximaal ‘recht’ heeft in de basisverzekering hangt af van 2 zaken: Het stadium en de ernst van uw COPD en of u in het eerste behandeljaar zit of in de onderhoudsfase (vanaf 2e jaar en verder).

De indeling in groep A t/m D
Waarschijnlijk bepaalt uw behandelend fysiotherapeut, al dan niet in overleg met uw arts, in welke groep (A,B,C,D) u valt. Dat wil niet zeggen dat u altijd in dezelfde groep blijft. Dit kan veranderen afhankelijk van het verloop van uw COPD.
Groep A is de groep waar de COPD het minste invloed heeft op uw dagelijks leven en welzijn. Groep D is de groep waar de COPD het meeste invloed heeft op het dagelijks leven en welzijn. De vragenlijsten die hiervoor gebruikt worden zijn de COPD assessment Test (CAT) en een vragenlijst om uw kortademigheid te bepalen, de zogenoemde mMRC schaal.

Daarnaast wordt voor de indeling in groep A, B1, B2, C of D gekeken naar het aantal longaanvallen (exacerbaties) dat u heeft gehad en de ernst daarvan:
• Heeft u geen of 1 longaanval gehad zonder ziekenhuisopname, dan valt u in groep A of B.
• Heeft u 2 of meer longaanvallen gehad of 1 longaanval waarbij u in het ziekenhuis bent opgenomen? Dan valt u in groep C of D.

Eerste behandeljaar
Bent u in 2023 al onder behandeling van een fysiotherapeut voor uw COPD (GOLD 2,3,4) dan ‘loopt’ uw behandeling door in 2024 tot de 12 maanden om zijn. Daarna start het onderhoudsjaar. Start de fysiotherapie- of oefentherapiebehandeling in de loop van 2024? Dan begint uw eerste behandeljaar op de datum dat de behandeling start (bijv. 14 mei).
Eerste behandelperiode:
• Groep A: maximaal 5 behandelingen
• Groep B1: maximaal 27 behandelingen
• Groep B2: maximaal 70 behandelingen (nieuw in 2021)
• Groep C/D: maximaal 70 behandelingen

Voorbeelden:
Als de eerste behandeling voor uw COPD in groep A,B1-2,C of D ben gestart op 14 mei 2023, dan heeft u tot 14 mei 2024 ‘recht’ op het maximum aantal behandelingen horend bij het eerste behandeljaar. Dus 5 behandelingen voor groep A, 27 voor groep B1 en 70 voor groep B2, C en D.

Onderhoudsfase
Heeft u ná het eerste behandeljaar en de jaren daarna nog steeds fysiotherapie en oefentherapie nodig, dan heeft u steeds opnieuw, per behandeljaar, ‘recht’ op het maximale aantal vervolgbehandelingen. Groep A krijgt na het eerste behandeljaar geen vergoeding meer voor fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering. U kunt hiervoor eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.
Onderhoudsjaar na eerste behandelperiode:
• Groep B1: maximaal 3 behandelingen
• Groep B2: maximaal 52 behandelingen
• Groep C/D: maximaal 52 behandelingen

COPD en onvoldoende fysiotherapie in 2024?
Heeft u COPD en krijgt u in 2024 minder fysiotherapie uit de basisverzekering? Dan biedt uw aanvullende verzekering mogelijk een oplossing. De meeste zorgverzekeraars stellen de aanvullende verzekering namelijk open voor COPD-patiënten die fysiotherapie of oefentherapie in de basisverzekering tekort komen. Uiteraard moet de therapie wel medisch noodzakelijk zijn.