Vergoeding ergotherapie en uw verzekering

Ergotherapie in de basisverzekering
Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering.
Sommige verzekeraars vergoeden in hun aanvullende verzekering een aantal uur extra op de 10 uren uit de basisverzekering. Kijk in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen hoe u bent verzekerd en hoeveel extra uren u (nog) heeft.

Eigen risico
Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor ergotherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro). Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen.


Paramedische herstelzorg na Covid-19
Per 1 juli 2024 komen nieuwe multidisciplinaire COVID-herstelzorgtrajecten niet meer voor vergoeding in aanmerking.
Dit betekent bij 1e en 2e trajecten van COVID-herstelzorg dat de extra uren voor ergotherapie komen te vervallen

Voor lopende trajecten geldt een overgangsregeling
Voor patiënten die vóór 1 juli 2024 gestart zijn met een COVID-herstelzorgtraject geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling eindigt 31 december 2024. Er is hierbij geen verschil tussen een 1e en 2e traject.

Eigen risico
Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico.