Eigen risico en ergotherapie

Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing voor patiënten van 18 jaar en ouder en alleen bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
Het verplicht eigen risico geldt echter niet voor:

  • huisarts
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen

Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor ergotherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro). Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen.

Bij ergotherapie is er sprake van het eigen risico. Ook bij de herstelzorg voor COVID-19.
Dit alles valt onder de basisverzekering.