Eigen risico en fysio- of oefentherapie

Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing voor patiënten van 18 jaar en ouder en alleen bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
Het verplicht eigen risico geldt echter niet voor:

  • huisarts
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen, waaronder het merendeel van fysio- en oefentherapie

Het bedrag van het eigen risico voor 2022 is door de overheid vastgesteld op 385 euro op jaarbasis.

Bij fysio- of oefentherapie is er sprake van het eigen risico in het geval van chronische indicaties en gaat het risico in op de 21e behandeling bij een nieuwe indicatie.
Het eigen risico geldt ook in de eerste 9 behandelingen bij stressincontinentie uitgevoerd door een bekkenfysiotherapeut, bij 37 behandelingen bij claudicatioklachten, bij de eerste 12 behandelingen bij heup en knie artrose en sinds 2019 ook direct vanaf de eerste behandeling bij COPD en tenslotte bij de herstelzorg voor COVID-19 (vanaf 18-07-2020).
Dit alles valt onder de basisverzekering.

Het eigen risico is niet van toepassing bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar.