Eigen risico en fysio- of oefentherapie

Het verplicht eigen risico is alleen van toepassing voor patiënten van 18 jaar en ouder en alleen bij zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.
Het verplicht eigen risico geldt echter niet voor:

  • huisarts
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar
  • vergoeding vanuit aanvullende verzekeringen, waaronder het merendeel van fysio- en oefentherapie

Het bedrag van het eigen risico voor 2024 is door de overheid vastgesteld op 385 euro op jaarbasis.

Bij fysio- of oefentherapie is er sprake van het eigen risico in het geval van chronische indicaties en gaat het risico in op de 21e behandeling bij een nieuwe indicatie.
Het eigen risico geldt ook bij de 9 behandelingen bij stressincontinentie uitgevoerd door een bekkenfysiotherapeut, bij de 37 behandelingen bij claudicatioklachten, bij de 12 behandelingen bij heup en knie artrose, bij COPD en tenslotte bij de herstelzorg voor COVID-19.
Dit alles valt onder de basisverzekering.

U heeft fysiotherapie voor een aandoening die op de chronische lijst fysiotherapie van de overheid staat. Moet u dan elk jaar opnieuw het eigen risico betalen voor iets wat nog steeds onder dezelfde behandeling valt?
Ja, ieder jaar moet u opnieuw eigen risico betalen als u gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering, zoals ziekenhuiszorg, medicijnen etc. Maar ook als het gaat om fysiotherapie voor een aandoening die op de 'lijst chronische aandoeningen' staat of een behandeling die onder de basisverzekering valt zoals COPD, herstelzorg COVID-19, looptherapie bij vaatlijden, artrose heup en knie, incontinentie.


Als u een aandoening heeft, die op de 'lijst chronische aandoeningen' staat, betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf. Of uit uw aanvullende verzekering, als u die heeft afgesloten. Vanaf de 21e behandeling heeft u recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Heeft u langer dan een jaar fysiotherapie nodig voor de aandoening, dan hoeft u niet opnieuw de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. Wel tellen de kosten ieder jaar  weer opnieuw mee voor het eigen risico.

Het eigen risico is niet van toepassing bij de behandeling van kinderen tot 18 jaar.