Webservice polisgegevens in uw software

Webservice is een databasekoppeling met polisgegevens die rechtstreeks aangeroepen kan worden binnen uw patiëntenkaart.
We leveren onze service alleen aan onze partner softwareleveranciers (zie onder in de website welke dat zijn).
Heeft u een softwareleverancier, die daar niet instaat neem dan eerst contact op voordat u lid wordt. Het is in een enkel geval namelijk mogelijk dat we uw aanvraag dan niet zullen honoreren.
Deze functie wordt op een verschillende wijze getoond, maar de inhoud is vergelijkbaar.
Het aantal polissen dat we in 2020 kunnen laten zien is ongeveer 8200 waarin zowel basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen maar ook tandartsverzekeringen, in dat laatste geen vergoedinggegevens, maar dan weet u bij een bepaalde code of dit een tandartsverzekering is of niet.

Hieronder ziet u enkele voorbeelden hoe na een COV en een check bij ons een aantal polisgegevens worden weergegevens:

Intramed:

Imscreenshot


SpotOnMedics:

SpotOnMedics   Fysiovergoeding