Directe toegang ergotherapie

Directe Toegang Ergotherapie (DTE) of zonder verwijzing naar een ergotherapeut is nu al vele jaren gemeengoed.
Als ergotherapeutische hulp gevraagd is, hoeft men vaak niet meer eerst naar de huisarts voor een consult en een verwijzing, maar kan er meestal direct een beroep worden gedaan op de ergotherapeut. Men noemt dit ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE).

Voorwaarde voor DTE is dat de ergotherapeut hiervoor geschoold is en dat de zorgverzekeraar directe toelating accepteert. Het is verstandig om hierover eerst met de ergotherapeut en/of zorgverzekeraar in contact te treden.