Directe toegang fysio-/oefentherapie

Directe toegang of zonder verwijzing naar een fysio- of oefentherapeut is nu al vele jaren gemeengoed.
Dit heeft het voordeel, dat u ‘direct' bij de specialist op het gebied van bewegen terecht komt, zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. Maar uiteraard kan uw arts u verwijzen voor fysio- of oefentherapie en in sommige gevallen vereist uw verzekeraar alsnog dat u een verwijzing nodig hebt, bijvoorbeeld in geval u een chronische aandoening heeft of aan huis behandeld moet worden. Uw zorgverlener weet de regels van uw zorgverzekeraar op dat punt of kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Bij fysio-en oefentherapeuten is deze ontwikkeling goed ontvangen, de huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De therapeut zal de huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysio- of oefentherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij/zij eerst vaststelt of u bij de hem of haar aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij/zij u vooralsnog adviseren de huisarts te bezoeken.
Wanneer u wel door hem/haar behandeld kan worden, dan kan hij/zij, of één van zijn/haar collega's, in overleg met u aan de slag met een uitgebreider onderzoek van uw klachten en samen met u een plan van aanpak maken.
Meestal is de eerste behandeling gevuld met deze inventarisatie en volgt in de volgende zittingen de feitelijke behandeling. Maar het is ook mogelijk dat er genoeg tijd is ingepand om direct al met de eerste behandeling te beginnen. Dat wordt door uw verzekeraar ook zo vergoed.