Vergoeding ergotherapie en uw verzekering

Ergotherapie in de basisverzekering
Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering.
Sommige verzekeraars vergoeden in hun aanvullende verzekering een aantal uur extra op de 10 uren uit de basisverzekering. Kijk in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen hoe u bent verzekerd en hoeveel extra uren u (nog) heeft.

Eigen risico
Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor ergotherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro). Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen.


Paramedische herstelzorg na Covid-19
Uit welke zorg bestaat paramedische herstelzorg?
Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Het is per patiënt verschillend welke zorg nodig is. Afhankelijk van de klachten beoordeelt de huisarts of medisch specialist of paramedische herstelzorg nodig is en door wie deze zorg gegeven moet worden. Een verzekerde kan dus te maken krijgen met meerdere zorgverleners. De zorg wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?
Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren. Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Bij beperkingen kan het gaan om niet kunnen traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, slechts kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen, of je werk niet kunnen doen.
Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Als iemand thuis ziek is geweest, stelt de huisarts of medisch specialist vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt paramedische herstelzorg moet krijgen. Ook na een herbesmetting met COVID-19 kunnen mensen in aanmerking komen voor de vergoeding van herstelzorg.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg
De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

Vergoeding van paramedische herstelzorg
Paramedische herstelzorg wordt vergoed vanaf de 1e behandeling. Wel geldt het eigen risico. Paramedische behandelingen die voor 18 juli 2020 zijn gegeven, worden niet vergoed onder deze regeling.

Duur van de behandeling
Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.
De behandelaars brengen verslag uit aan de huisarts over de voortgang van de behandelingen. De huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of én hoe de zorg voortgezet moet worden.

Maximaal aantal behandelingen in 6 maanden tijd
Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg én welke zorg er nodig is. Er is wel een maximum gesteld aan het aantal behandelingen waarvoor vergoeding geldt:
Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
Ergotherapie: maximaal 10 uur
Diëtetiek: maximaal 7 uur
Logopedie: geen maximum
De behandelingen worden vergoed vanaf de 1e behandeling.


Tweede behandeltermijn
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een behandeltermijn van maximaal 6 maanden. De huisarts of een medisch specialist moet vaststellen of die klachten door COVID-19 komen. Als deze inschat dat de patiënt baat heeft bij verdere paramedische behandeling, kan hij de patiënt een verwijzing geven voor een 2e behandeltermijn van paramedische herstelzorg.

In deze 2e behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang per zorgvorm:
Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
Ergotherapie: maximaal 10 uur
Diëtetiek: maximaal 7 uur
Logopedie: geen maximum
Tijdelijke toelating tot het basispakket
Om zorg vergoed te krijgen uit het basispakket moeten behandelingen bewezen effectief zijn. Op dit moment zijn de effecten van paramedische herstelzorg bij patiënten die ernstige COVID-19 hebben doorgemaakt nog niet bewezen. Paramedische herstelzorg kan dus niet zomaar vergoed worden uit het basispakket.

Nazorg voor patiënten na COVID-19
In opdracht van het ministerie van VWS is het platform C-support opgericht. C-support ondersteunt, adviseert en informeert mensen die langdurig klachten houden na COVID-19.
Patiënten die niet aan de voorwaarden voor herstelzorg (lijken te) voldoen en daardoor een probleem hebben met de aanspraak van die zorg, kunnen zich melden bij C-support. Zij krijgen dan advies over de behandelingen die uit het basispakket mogelijk zijn. Ook heeft C-support regelmatig overleg met het Zorginstituut om steeds de juiste informatie over de paramedische herstelzorg beschikbaar te hebben en toe te passen.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van C-support.

Eigen risico
Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico.