Vergoeding fysiotherapie en uw verzekering

De vergoeding voor fysio- en oefentherapie zit ingewikkeld in elkaar.
Het merendeel fysio- en oefentherapie wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen. Een deel van de vergoeding vindt echter plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering.
Kijk in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen hoe u bent verzekerd en hoeveel behandelingen u (nog) heeft.

Uit de basisverzekering wordt het volgende vergoed:

 • Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt bij 'chronische aandoeningen' (zie onder lijst chronische aandoeningen) pas vanaf de 21e behandeling fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen niet.
  Deze eerste 20 behandelingen kunnen worden vergoed uit de aanvullende verzekering, maar dat is afhankelijk of die daarvoor toereikend is. Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een 'chronische aandoening' wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag daarom bij uw zorgverzekeraar, maar ook de zorgverlener die bij ons is aangesloten kan u dat aangeven.
  Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
 • Bij incontinentieproblemen worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, mis uitgevoerd door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut (zonodig daarna via de aanvullende verzekering)
 • Bij kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar uit de basisverzekering vergoed. Als meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten.
  In het geval van een 'chronische aandoening' vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.
 • Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2  worden de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). 
  LET OP: Veel verzekeraars hanteren een selectief inkoopbeleid, zoals CZ, Menzis, VGZ (incl. haar labels), De Friesland, Univé, Salland, IZA, Aevitae, Caresq, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor claudicatio intermittens inkopen bij Chronisch ZorgNet aangesloten fysiotherapeuten.
  De volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens wordt vergoed indien deze bij een Chronisch ZorgNet aangesloten fysiotherapeut wordt gevolgd.
 • Bij artrose van een knie of heup worden maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fysiotherapie of oefentherapie per 12 maanden vergoed. Indien nodig is daarna via de aanvullende verzekering wellicht mogelijk maar dit is afhankelijk van de gekozen zorgverzekeraar en het aanvullend pakket.
  De behandeling mag niet als voorbereiding op of nazorg van een operatie zijn!
 • Bij COPD wordt fysio- en oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In de eerste 12 maanden (startjaar) zijn dit er, afhankelijk van de ernst van de klachten, maximaal 70. Ook in de jaren daarna (onderhoudsjaren) is het aantal behandelingen afhankelijk van de indeling in de klassen A-D (max. 52).
  LET OP: CZ hanteert een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor COPD inkopen bij Chronisch ZorgNet (CZN) aangesloten fysiotherapeuten. Gaat u naar een niet bij CZN aangesloten therapeut dan kan de vergoeding van de behandeling afwijken. Kijk in uw polisvoorwaarden!
  Lees hier meer over COPD, maar uw fysiotherapeut kan u daar ook meer over vertellen.
 • Herstelzorg na Covid-19
  Per 1 juli 2024 komen nieuwe multidisciplinaire COVID-herstelzorgtrajecten niet meer voor vergoeding in aanmerking.
  Dit betekent bij 1e en 2e trajecten van COVID-herstelzorg dat Fysiotherapie en oefentherapie niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed
  Voor lopende trajecten geldt een overgangsregeling
  Voor patiënten die vóór 1 juli 2024 gestart zijn met een COVID-herstelzorgtraject geldt een overgangsregeling. Deze overgangsregeling eindigt 31 december 2024. Er is hierbij geen verschil tussen een 1e en 2e traject.

Belangrijk is om u te realiseren dat alle vergoedingen uit de basisverzekering, dus ook de bovenstaande vergoeding voor fysio- en oefentherapie, alleen voor verzekerden van 18 jaar of ouder vallen onder het verplicht eigen risico (385 euro). Het eigen risico geldt niet voor vergoeding uit de aanvullende verzekeringen en dat is het merendeel van de fysio-en oefentherapie.
Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekering staan uitgewerkt in uw polisvoorwaarden de verzekeraar, vaak onder fysiotherapie, oefentherapie, beweegzorg of paramedische zorg.

Hier vindt u de tekst van de overheid over wat er vanuit de basisverzekering vergoed wordt