Chronische lijst van aandoeningen

Bepaalde aandoeningen komen voor op een lijst die door de overheid is samengesteld. Vanaf de 21e behandeling zullen de kosten worden vergoed uit de basisverzekering, de eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de aanvullende verzekering of van de patiënt zelf. Behalve bij artrose heup/knie, COPD en Claudicatio behandelingen. Deze worden vanaf de eerste behandeling direct uit de basisverzekring vergoed.
Een aantal aanvullende verzekeringen dekt in geval van een 'chronische aandoening' wel de eerste 20 behandelingen. Lees dit goed na in uw polisvoorwaarden of vraag daarom bij uw zorgverlener, die is aangesloten bij onze service.
Het is ook zo dat bij aandoeningen die levenslang zijn de 20 behandelingen slechts eenmalig niet vergoed worden. Ook geldt dat wanneer die 20 behandelingen al betaald zijn bij overstappen van verzekeraar deze niet opnieuw in rekening gebracht kunnen worden.
Hieronder de lijst van aandoeningen waarvoor deze regelgeving geldt. Onder beperking ziet u wanneer er sprake is van een tijdslimiet
I.a.o. betekent in aansluiting op opname ziekenhuis of revalidatie-inrichting.

Voor fysio- en oefentherapeuten staat een meer uitgebreide lijst met uitleg onder de besloten site voor leden van Fysiovergoeding.nl

Chronische lijst pathologieën (indien niets vermeld onbeperkt) Code Beperking *) Andere voorwaarden
Aangeboren afwijkingen of defecten van het bewegingsapparaat leidend tot misvormingen, bijvoorbeeld congenitale heupdysplasie 12
Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius 51
Achillespeesruptuur, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Acromionresectie, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Alban Köhler, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Amputatie, status na operatie 00
Amyotrofische lateraal sclerose (ALS) 73
Aortaplastiek, postoperatieve fase 68 12 mnd i.a.o.
Apoplexie 72
Arthrogryposis multiplex congenita 12
Artrodese, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Artroplastiek, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Artrose van heup of knie 23 12 mnd 12 behandelingen in basisverzekering
Artrotomie, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Astmatische bronchitis met COPD 54 stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD.
Met ingang van 2019 direct vanaf de eerste behandeling vergoed. Aantal behandelingen afhankelijk van ziektelast en fase. Lees verder voor meer info
Ataxie als gevolg van - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel 78
Ataxie als gevolg van - cerebellaire aandoening 78
Ataxie als gevolg van - CVA 72
Ataxie als gevolg van - extrapiramidale aandoening 74
Ataxie als gevolg van - ruggenmergaandoening 78
Bandlaesie, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Bekkenfractuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling 36 12 mnd i.a.o.
Bekkeninstabiliteit, post partum 89 3 mnd
Besnier Boeck, ziekte van met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis 56 met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Brandwonden, status na 39 alleen bij littekenweefsel
Bronchiëctasieën met COPD 54 stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD.
Met ingang van 2019 direct vanaf de eerste behandeling vergoed. Aantal behandelingen afhankelijk van ziektelast en fase. Lees verder voor meer info
Brown-Séquard, syndroom van 76
Calvé-Legg-Perthes, ziekte van 10 alleen bij patiënt < 22 jr
Capsulitis adhesiva (alleen van schouder) 21 12 mnd
Capsulotomie, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Carpale tunnelsyndroom (CTS), postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Cerebellaire aandoeningen 78
Cerebellaire ataxie 78
Cerebral palsy/cerebrale parese 71
Cerebrovasculair accident (CVA) 72
Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van 78
Chemonucleolyse, postoperatieve fase 05
Chorea - extrapiramidaal 74
Chorea - ziekte van Huntington 74
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 54 stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD.
Met ingang van 2019 direct vanaf de eerste behandeling vergoed. Aantal behandelingen afhankelijk van ziektelast en fase. Lees verder voor meer info
Chronische (astmatische) bronchitis met COPD 54 stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD.
Met ingang van 2019 direct vanaf de eerste behandeling vergoed. Aantal behandelingen afhankelijk van ziektelast en fase. Lees verder voor meer info
Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met motorische uitval 78
Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 en 3 Fontaine 48 12 mnd Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden m.i.v. 2017 de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). 

Bij CZ, Menzis, VGZ, De Friesland, Univé, Salland, IZA, Aevitae, Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid alleen indien praktijk aangesloten is bij ClaudicatioNet.
Collageenziekten 94
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - door ziekte van Kahler, botmetastase of M. Paget 14
Compressiefractuur (i.c. van wervels) - na opname 36 12 mnd i.a.o.
Congenitale dysplasie heup 12
Contractuur van Volkmann 16 12 mnd i.a.o. ook als de contractuur pas later, bijv. enkele weken na ontslag, wordt gediagnosticeerd
Crurisfractuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 36 12 mnd i.a.o.
Cuffruptuur, na opname of revalidatie (dag)behandeling 33 12 mnd i.a.o.
Cystic fibrosis 51
Dermatomyositis 94
Diffuse interstitiële longaandoening 56 alleen met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Diplegia spastica 71
Duchenne, ziekte van 78
Dupuytren, postoperatieve fase 08 12 mnd i.a.o.
Dwarslaesie 76
Dystonieën, extremiteits- 74
Dystonieën, gegeneraliseerde 74
Dystrophia musculorum progressiva (DMP) 78
Dystrophia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert) 78
Elephantiasis (lymfoedeem) 46
Emfyseem bij COPD 54 stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD.
Met ingang van 2019 direct vanaf de eerste behandeling vergoed. Aantal behandelingen afhankelijk van ziektelast en fase. Lees verder voor meer info
Endoprothese, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Epidermolysis bullosa met littekenweefsel 95
Erbse parese/paralyse 77
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - extremiteitsdystonieën 74
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - gegeneraliseerde dystonieën 74
Extrapiramidale aandoeningen, bijvoorbeeld: - torticollis spasmodica 74
Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) 78
Fixatie wervels, postoperatieve fase 05 12 mnd i.a.o.
Forestier, ziekte van 13
Fractuur botten, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Fractuur intra-articulair, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Fractuur ten gevolge van: - botmetastase 14
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Kahler 14
Fractuur ten gevolge van: - ziekte van Paget 14
Fractuur wervelkolom, postoperatieve fase 05 12 mnd i.a.o.
Fractuur, conservatief behandeld 36 6 mnd
Friedreich, ataxie van 78
Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) 21 12 mnd
Guillain-Barré, ziekte van 70
Haglund, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Handletsels met littekenweefsel van de huid 99
Heriditary motor and sensory neuropathy (HMSN) 78
Heriditary neuropathy with liability to pressure palsy (HNPP) 78
Hernia nucleï pulposi (HNP) met motorische uitval (a.g.v. radiculopathie) 75 3 mnd
Hernia nucleï pulposi (HNP), postoperatieve fase 05 12 mnd i.a.o.
Hersenletsel met parese(n)/paralyse(n) 77
Hersenstaminfarct 72
Hersentumor met parese(n)/paralyse(n) 71
Heupdysplasie 12
Huntington, ziekte van 74
Hyperostotische spondylose (ziekte van Forestier) 13
Hypokynetisch (rigide) syndroom (ziekte van Parkinson) 74
Infantiele encephalitis/encephalopathie 71
Intra-articulaire fractuur 36 12 mnd i.a.o.
Juveniele osteochondrose 13 alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Kaakfractuur, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Kahler ziekte van, alleen bij fractuur 14
Klippel-Feil syndroom 12
Klompvoet 12
König (pandakplastiek), postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Kruisbandletsel, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Kruisbandplastiek, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Kruisbandruptuur, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Kyfoscoliose, aangeboren 12
Kyfoscoliose, progressief 11
Kystische fibrose 51
Laminectomie, postoperatieve fase 05 12 mnd i.a.o.
Lateraal sclerose (LS) 73
Limb-girdle dystrofie 78
Littekenweefsel huid 99
Little, ziekte van (diplegia spastica) 71
Longfibrose, indien tevens COPD 54

stadium II of hoger van de Gold Classificatie voor COPD.
Met ingang van 2019 direct vanaf de eerste behandeling vergoed. Aantal behandelingen afhankelijk van ziektelast en fase. Lees verder voor meer info

Lupus erythematodes disseminatus (LED) / collageenziekte 94
Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling 32 12 mnd i.a.o.
Lymfoedeem/stuwing met destructie van het lymfatische weefsel 46
McArdle (glycogenose type V) 65
Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatieve fase 03 12 mnd i.a.o.
Mixed connective tissue disease (MTCD) 94
Motorische retardatie en ontwikkelingsstoornissen van het zenuwstelsel 79 alleen bij patiënten jonger dan 17 jaar
Mucoviscoidosis 51
Multipel myeloom, alleen bij fractuur 14
Multipele fracturen, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Multipele sclerose (MS) 73
Myasthenia gravis 70
Myositis ossificans, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Neerplastiek, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Neurofibromatose type I met motorische uitval 70
Neurogene claudicatio 78 3 mnd
Neurotrauma met motorische uitvalsverschijnselen, perifeer 77
Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal 77
Osteogenesis imperfecta 12
Osteomyelitis, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Osteotomie, postoperatieve fase 02 12 mnd i.a.o.
Ostitis deformans, alleen bij fractuur 14
Overige chirurgie v/h bewegingsapparaat (incl. nieuwvormingen) 09 12 mnd i.a.o.
Paget ziekte van, alleen bij fractuur 14
Pancreasfibrose, indien tevens kystische fibrose 51
Pandakplastiek, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Paralysis agitans (ziekte van Parkinson) 74
Parese als gevolg van: - aangeboren afwijking van het centrale zenuwstelsel 71
Parese als gevolg van: - CVA 72
Parese als gevolg van: - hersenletsel 77
Parese als gevolg van: - perifere zenuwaandoening 70
Parese als gevolg van: - tumor in hersenen of ruggemerg 71
Parese als gevolg van:- ruggemergaandoening 78
Parkinsonisme 74 Bij CZ, VGZ, Salland, IZA, Zorg&Zekerheid, Aevitae, Caresq, ENO alleen indien praktijk aangesloten is bij ParkinsonNet
Peestransplantatie, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Peestranspositie, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Perifere zenuwaandoening met motorische uitval 70
Perthes, ziekte van Calvé-Legg-Perthes 10 alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, bij neonaten 77
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie, etc. 77
Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, posttraumatisch 77
Poliomyelitis 70
Polymyositis 94
Polyneuropathie met parese(n) 78
Polyradiculo/ -neuropathie met parese(n) 78
Post partum bekkeninstabiliteit 89 3 mnd
Postpoliosyndroom 70
Posttraumatische dystrofie 28
Primaire ciliaire dyskinesie 51
Progressieve scoliose 11
Progressieve spierdystrofie (DMP) 78
Quervin, ziekte van, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Radiculair syndroom met motorische uitval 75 3 mnd
Reflex sympathetic dystrophia 28
Reflexdystrofie 28
Reiter syndroom/ ziekte van Reiter 94
Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op div 12 mnd i.a.o.
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - amyotrofische lateraal sclerose (ALS) 73
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - dwarslaesie 76
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - lateraal sclerose 73
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - poliomyelitis 70
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - postpoliosyndroom 70
Ruggemergaandoeningen, bijvoorbeeld - spinale musculaire atrofieën 78
Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n) 71
Sarcoïdose 56 met ventilatoire beperking en/of diffusiestoornis
Sarcoom 69 24 mnd i.a.o.

duur van de behandeling maximaal twee jaren in aansluiting op een bestraling.

Scheuermann, ziekte van 13 alleen bij patiënten jonger dan 22 jaar.
Sclerodermie 96
Scoliose congenitaal 12
Spierdystrofie 78
Spierruptuur, na opname of revalidatie(dag)behandeling 33 12 mnd i.a.o.
Spierziekten, bijvoorbeeld - Becker, ziekte van 78
Spierziekten, bijvoorbeeld - Duchenne dystrofie 78
Spierziekten, bijvoorbeeld - dystrofia myotonica (syndroom van Curschmann-Steinert) 78
Spierziekten, bijvoorbeeld - fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSDH) 78
Spierziekten, bijvoorbeeld - limb girdle dystrofie 78
Spierziekten, bijvoorbeeld - McArdle, ziekte van 65
Spina bifida 78
Spinale musculaire atrofieën 73
Spinale spieratrofieën 73
Spitsvoet, postoperatieve fase of na opname of revalidatie(dag)behandeling 04 12 mnd i.a.o.
Spondylodese, postoperatieve fase 05 12 mnd i.a.o.
Steinert, syndroom van Curschmann-Steinert (dystrophia myotonica) 78
Strumpell, ziekte van (hereditaire spastische spinale paralyse) 71
Südeckse atrofie/dystrofie 28
Symfysiolyse, post partum 89 3 mnd
Sympathische reflexdystrofie 28
Synovectomie, postoperatieve fase 03 12 mnd i.a.o.
Syringomyelie 73
Systemische lupus erythematodes (SLE) 94
Tabes dorsalis 78
Tenolyse, postoperatieve fase 04 12 mnd i.a.o.
Torticollis spasmodica 74
Total hip, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Total knee, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Total shoulder, postoperatieve fase 01 12 mnd i.a.o.
Tractus respiratorius, aangeboren afwijkingen 51
Uitvalsverschijnselen t.g.v. hersenletsel 77
Uitvalsverschijnselen t.g.v. tumor van de hersenen of het ruggemerg 78
Vasculaire claudicatio intermittens, graad 2 en 3 Fontaine 48 12 mnd

Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 worden m.i.v. 2017 de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. (zonodig daarna via de aanvullende verzekering). 

Bij CZ, Menzis, VGZ, De Friesland, Univé, Salland, IZA, Aevitae, Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid alleen indien de praktijk aangesloten is bij ClaudicatioNet.

Verpleeghuisopname, aansluitend op div 12 mnd i.a.o.
Volkmann, contractuur van 16 12 mnd i.a.o.
Weke-delen tumor 69 24 mnd i.a.o. duur van de behandeling maximaal twee jaren in aansluiting op een bestraling.
Wervelfractuur als gevolg van - botmetastasen 14
Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Kahler 14
Wervelfractuur als gevolg van - ziekte van Paget 14
Wervelkanaalstenose met motorische uitval 70 3 mnd
Whiplash 38 3-6 mnd als na behandelper. van max. 3 mnd. nog sprake is van trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, dan verlenging met max. 6 mnd. mogelijk.
Zenuwlaesie met motorische uitval 70
Zenuwtransplantatie, postoperatieve fase 68 12 mnd i.a.o.
Ziekenhuisopname, aansluitend op  div 12 mnd i.a.o.
Ziekte van Von Recklinghausen type I met motorische uitval 70

*) Toelichting afkortingen:
i.a.o. betekent 'in aansluiting op', meestal een ziekehuis opname of opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum