Regelgeving bij premieachterstand

Wanbetalers / premie-achterstand
Wanbetalers zijn mensen die wel verzekerd zijn, maar geen premie betalen.
Vanaf 1 september 2009 gelden er nieuwe maatregelen voor mensen die hun zorgpremie niet betalen. Deze regels zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet.
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen ontvangen mensen die twee maanden geen premie voor hun zorgverzekering hebben betaald van hun zorgverzekeraar een brief. Hierin staat een aanbod voor een betalingsregeling.
Gaat de verzekerde niet in op dit aanbod, of houdt hij of zij zich niet aan de afgesproken regeling dan volgt na een betalingsachterstand van vier maandpremies een nieuwe brief. Reageert de persoon hier ook niet op en is de premieachterstand opgelopen naar zes maandpremies, dan wordt op grond van de wet een bedrag ingehouden op het salaris of de uitkering. Dit bedrag is hoger dan de normale premie. Deze inhouding wordt pas stopgezet als de wanbetaler de schuld en bijkomende kosten heeft betaald aan de zorgverzekeraar. Of als de persoon een overeenkomst over schuldhulpverlening is aangegaan met de schuldhulpverlener.
Voor meer informatie over dit zorginstituut zie op de website van Zorgwijzer

Overstappen

Iemand die zijn zorgpremie niet op tijd heeft betaald kan zijn verzekering niet meer opzeggen en overstappen naar een andere zorgverzekeraar. De wanbetaler blijft verzekerd bij zijn huidige verzekeringsmaatschappij en houdt recht op (vergoeding van) medische zorg.

Schuldhulpverlening

Personen die geen oplossing vinden voor hun premieachterstand kunnen hulp vragen van een schuldhulpverlener.
De schuldhulpverlener helpt hen bij het oplossen van de schulden en het op orde brengen van inkomsten en uitgaven. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar zijn incasso-activiteiten (tijdelijk) staakt.
De schuldhulpverlener helpt ook bij het weer op tijd betalen van de zorgpremie.

Bron: Website van Zorgverzekeraars Nederland