FAQ (veelvuldig gestelde vragen) (10)

FAQ aanmelden lidmaatschap

 1. Hoe kan ik mijn praktijk aanmelden?

  Dit kan eenvoudig via de volgende link: https://zorgvergoeding.com/page/120/aanmelden-lidmaatschap

  Volg de handleiding!

  Tags: aanmelden
 2. Mijn praktijk heeft meerdere locaties, betaal ik dan 1x het basistarief?

  Ja, wanneer een praktijk onder één naam actief is en vanuit één Praktijk AGB-code declareert, betaalt u 1x contributie voor de praktijk als geheel.

  Indien er sprake is van meerdere praktijken of een keten van praktijken die onder verschillende namen en AGB-codes declareren, dan dient voor iedere praktijk (dus per AGB-code) een aparte aanmelding te worden gedaan. Dan zal per praktijk AGB code contributie in rekening gebracht worden. Een account bij Zorgvergoeding.com is gekoppeld aan uw praktijk AGB-code.

  Tags: lokaties
 3. Waarom moet ik het aantal therapeuten doorgeven?

  Het maximale aantal aanvragen via de webservice is gekoppeld aan het aantal therapeuten. Daarom is het belangrijk om het juiste aantal therapeuten aan ons door te geven.

 4. Wat zijn de tarieven voor 2024?

  De tarieven zijn:
  Basistarief per praktijk AGB-code : 61 euro ex BTW per kalenderjaar
  Per therapeut: 3,50 euro ex BTW per kalenderjaar

 5. Waarom tarief per therapeut?

  Om de tarieven zo eerlijk en transparant mogelijk te maken hebben we geen staffel meer en ook geen bijdrage per vestiging meer. Hiermee komen we alle praktijken tegemoet die op meerdere locaties werken.

 6. Waarom in november al de factuur voor het komende jaar

  Dit komt omdat de informatie op de website en in de webservice per kalenderjaar is. We willen dat u vanaf begin januari over deze gegevens kunt beschikken en niet pas eind januari. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat uw account per 1 januari actief en dus betaald is.

 7. Kan ik ook gedurende het jaar lid worden?

  Ja dat kan. Lid worden gedurende het jaar geeft echter geen korting op het tarief.

 8. Kan ik opzeggen gedurende het kalenderjaar?

  Ja dat is mogelijk, maar er kan geen restitutie van de overige maanden plaatsvinden. Het tarief is per kalenderjaar en niet per maand.

 9. Waar kan ik mijn praktijkgegevens aanpassen?

  Dit kan op https://www.zorgvergoeding.com/fact. Wij krijgen dan automatisch een bericht over veranderingen en stellen uw account op de juiste wijze in. Gelieve geen gegevens via de mail versturen.

 10. Waarom 2 wachtwoorden?

  We werken met 2 systemen, een klantenregistratie en het systeem van onze services (webservice en website). Beide hebben dezelfde inlognaam namelijk uw e-mailadres.
  Daar is bewust voor gekozen. Als u als praktijkhouder namelijk niet wilt, dat medewerkers in het klantensysteem zaken kunnen veranderen dan kan een verschil in wachtwoorden zinvol zijn.